Kursavgifter och medlemskap

För att bli medlem i Riksföreingen för Histopatologi betalar Du in medlemsavgiften 200 SEK för svenska medlemmar och 250 SEK för utlänska medlemmar till


Betalar du direkt till Riksföreningen för Histopatologi Bankgiro 5569-8823
Glöm inte att ange Ditt namn, personnummer och din adress när Du betalar in. Det svårt att spåra anonyma inbetalningar och Du registreras inte som medlem.

Att Riksföreningens kurser är uppskattade förstår vi då vi ser antalet ansökningar. För ett par år sedan beslutades att medlemmar har företräde och att endast medlemmar i Riksföreningen för Histopatologi räknas som medlemmar. För att klargöra vad som menas med medlem och hur vi går till väga vid behandling av kursanmälningar och fakturering hoppas vi att en del problem och diskussioner ska minska i framtiden.

· När anmälan kommer in till kursansvariga kontrolleras alla ansökningar mot medlemsregistret.

· För att betraktas som medlem ska du, vid ansökningstillfället, ha betalt medlemsavgift. Har du inte det så är du inte medlem. Vid de tillfällen då kursanmälan kommer före avin för innevarande års medlemsavgift kontrolleras det mot föregående års medlemsmatrikel.

· Vet du med dig att du inte är medlem vid ansökningstillfället kan du betala in medlemsavgiften och bifoga kvittot med kursanmälan.


· Att hävda medlemskap efter att faktura utgått på avgift för "icke medlem" och betala in medlemsavgiften efteråt kommer i framtiden inte att godkännas.

· Om man från en klinik anmält "medlem" och denna ersätts med "icke medlem" kommer tilläggsfaktura att utgå.

Vi gör detta klargörande för att undvika framtida diskussioner och för att det ska faktiskt vara någon mening med att vara medlem och att betala medlemsavgiften! Medlem blir du när vi kan verifiera din ansökan med belagt avgift.


Om du inte kan läsa koden? klicka HÄR för att få en ny